CHÍNH SÁCH BẢO MẬT – BẢO VỆ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập dữ liệu chủ yếu từ website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là những thông tin bắt buộc để chúng tôi có thể liên hệ, tư vấn và xác nhận đơn hàng, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại FAME.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên cần thông báo kịp thời cho website chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin của thành viên được sử dụng để:

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu.
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm khi khách hàng yêu cầu.
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về các sản phẩm do chúng tôi cung cấp.
 • Gửi thông báo về các hoạt động trên website.
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch.
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

IV. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được tiếp cận bởi:

 • Nhân viên của công ty.
 • Các đối tác có hợp đồng thực hiện một phần dịch vụ của công ty. Các đối tác này sẽ nhận được thông tin theo thỏa thuận hợp đồng để tiến hành hỗ trợ người dùng

V. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ xác nhận và xử lý kịp thời nếu phản ánh là đúng.

VI. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa công ty và người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu không đạt được thỏa thuận, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa để bảo vệ quyền lợi của bên bị vi phạm.
 • Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép của họ.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng và thành viên. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn, kế toán, chứng từ số hóa.
 • Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên nếu thông tin cá nhân cung cấp không chính xác.

Log in

You dont have an account yet? Đăng ký ngay

Liên hệ